О компании

Створене Галиною Федорівною і Людмилою Миколаївною Висоцькими у вересні 1998 року приватне підприємство "Руслан і Людмила" ("РіЛ") сьогодні з успіхом розвиває найкращі напрацювання і традиції спільного підприємства "Фірма "Воля", заснованого Г. Ф. Висоцькою ще в 1993 році на хвилі самоствердження вільного духу підприємництва, міжнародного і міжгалузевого співробітництва.

Специфіка діяльності "РіЛ" - в наближенні майбутньої омріяної гармонії матеріального і духовного, в поєднанні промислово-виробничих і мистецьких сфер єдиного життєвого поля. Галині Федорівні вдалося за короткий час об'єднати яскраві творчі індивідуальності промисловців і митців в у монолітний конкурентноспроможній колектив.

У промисловій сфері "РіЛ" займається виробництвом і реалізацією екологічно чистого українського перетворювача іржі "Контраст", випуск якого освоєний фірмою "Воля" ще на початку ери вільного підприємництва. Сьогодні перетворювач "Контраст" визнаний таким, що не має аналогів у світі.

Мистецька сфера діяльності підприємства "РіЛ" - архітектура, живопис, прикладне мистецтво і скульптура - формується як відомими майстрами, так і талановитою молоддю. Пам'ятні медалі, декоративна кераміка, пам'ятники та станкова скульптура всебічно обдарованої й мудрої Юлії Скоблікової відома далеко за межами України. Суто київський імпресіонізм живопису Ніни Бондаренко, батик та графіка Лілії і Ярослава Бондаренків утвердилися не лише на теренах СНД, а й у галереях , музеях і приватних колекціях Швейцаріі, Франції та США.

За підтримки генерального директора і всього колективу "РіЛ" створюються найвизначніші авторські роботи відомого київського архітектора Анатолія Цуркана.

 


 

Организованное Галиной Федоровной и Людмилой Николаевной Высоцкими в сентябре 1998 года частное предприятие «Руслан и Людмила» сегодня с успехом развивает наилучшие наработки и традиции совместного предприятия «фирма ВОЛЯ», организованного Г. Ф. Высоцкой еще в 1993 году на волне самоутверждения свободного духа предпринимательства, международного и интернационального сотрудничества.

В промышленной сфере фирма «Руслан и Людмила» занимается производством и реализацией экологически чистого украинского преобразователя ржавчины «Контраст», производство которого начато СП «фирма ВОЛЯ» еще в начале эры свободного предпринимательства. Сегодня преобразователь ржавчины «Контраст» признан таким, которому нет аналога в мире. 

Художественная сфера деятельности фирмы «Руслан и Людмила» - архитектура, живопись, прикладное искусство и скульптура – формируется как известными мастерами, так и талантливой молодежью. Сугубо Киевский импресионизм живописи Нины Бондаренко, батик и графика Лилии и Ярослава Бондаренков утвердились не только на территории СНГ, а и в галереях, музеях и частных коллекциях Швейцарии, Франции, США.  

Памятные медали, декоративная керамика, памятники и станочная скульптура талантливой и мудрой Юлии Скобликовой известна далеко за пределами Украины.

При поддержке генерального директора и всего коллектива фирмы «Руслан и Людмила» создаются выдающиеся авторские работы известного Киевского архитектора Анатолия Цуркана.

 

Уважаемые господа! Наша фирма благодарит Вас за то, что Вы посетили наш сайт. Если у Вас возникли дополнительные вопросы – мы с удовольствием ответим на Ваши письма, а замечания и рекомендации отразим на наших страницах. Учитывая индивидуальный подход к проблемам объекта и требованиям к материалам у нас гибкий подход к ценообразованию. Получив техническое задание и требования к материалам, коллегиально решаются вопросы по устранению проблем без нарушения сроков и качественно.

С уважением, генеральный директор
 Галина Высоцкая


Генеральный директор
частного предприятия
«Руслан и Людмила»
Галина Высоцкая


Директор ЧП
«Руслан и Людмила» 
Людмила Высоцкая


Коллектив


Юлия Скобликова


Анатолий Цуркан